Abonelik
10.06.2019
84,228 Görüntülenme

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ ABONELİK HİZMETLERİ


Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için iki farklı abonelik hizmeti sunulmaktadır.

Kağıt Ortamında Abonelik: Günlük olarak yayımlanan gazete takımı (yaklaşık 1000 sayfadan oluşur) yayımlandığı gün kağıt ortamında kargo ile abonenin adresine gönderilecektir. 2020 yılı ücreti 18.000 ₺’dir.  

Elektronik Gazete Aboneliği: Günlük olarak yayımlanan gazete, PDF formatında (yaklaşık 1000 sayfadan oluşur) ilan türlerini de içerecek şekilde fihristli olarak (fihrist Excel dosyası olacaktır. İçerdiği bilgi: sıra no, tsm no, ticaret unvanı, ticaret sicili müdürlüğü, Gazete tarihi, sayısı, ilanın yayımlandığı baş sayfa ve son sayfa, ilanın türü)  https://abone.ticaretsicil.gov.tr/ internet sitesinden aboneler ile yayın günü içerisinde paylaşılmaktadır. 2020 yılı ücreti 32.500 ₺’dir.

Elektronik Gazete Aboneliği İlan Tür Bilgisine İlişkin Önemli Uyarı:
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin (m) bendine dayanılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri dışında her gün Ankara'da çıkarılmaktadır. Gazetede yayımlanacak ilanlar kod cetveli esas alınarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü personelince ilanların takibi ve tasnifi amacıyla bilgisayara kaydedilmektedir. Kayıt esnasında çeşitli nedenlerle kodlama hatası olabilmektedir. Dolayısıyla Gazetede yayımlanan ilan metni esas kabul edilmeli ve türün ilanla uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. İlan metni esas alınarak işlem tesis edilmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 37 nci maddesi çerçevesinde görünüşe güven ilkesi ile korunmaktadır. Bu itibarla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ilan incelenmeden salt ilan türü esas alınarak tesis edilecek işlemler nedeniyle doğacak ihtilaflar sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Abonelik süreci,  aşağıdaki formun abonelik ücretinin tamamının yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte ttsgmd@tobb.org.tr e-posta adresi ile Müdürlüğümüz adresine (ıslak imzalı olarak) iletilmesi halinde başlatılmış olacaktır.

 

Abonelik Formu için lütfen tıklayınız.

 

    Abonelik Tipi 2020 Yılı
1   Kâğıt Ortamında Abonelik (Yıllık) 18.000 ₺
2   Elektronik Gazete Aboneliği (Yıllık) (İlan türlerini içeren fihristli) 32.500 ₺

 

Elektronik Gazete: Günlük olarak yayımlanan gazete, PDF formatında (yaklaşık 1000 sayfadan oluşur) ilan türlerini de içerecek şekilde fihristli olarak (fihrist excell dosyası olacaktır. İçerdiği bilgi: sıra no, tsm no, ticaret unvanı, ticaret sicili müdürlüğü, Gazete tarihi, sayısı, ilanın yayımlandığı baş sayfa ve son sayfa, ilanın türü) CD’ye kaydedilmek suretiyle kargo ile veya web transfer yöntemleri ile talep sahiplerine gönderilecektir. 2020 yılı ücreti 200 ₺’dir.

Elektronik gazete talebi,  ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte ttsgmd@tobb.org.tr e-posta adresine iletilmelidir.

1   Elektronik Gazete Bedeli (Bir günlük) (İlan türlerini içeren fihristli) 200 ₺

 

Banka Şubesi Hesap Numarası Açıklama
AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ TR510004600153888000069075 Abone Bedeli / Elektronik Gazete Talebi